គ្រាប់បែកបរិមាណូរបស់អាមេរិក ទម្លាក់លើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា កាល៧៣ឆ្នាំមុន

0
1101

ថ្ងៃនេះកាលពី៧៣ឆ្នាំមុន គ្រាប់បែកបរិមាណូដំបូងរបស់ពិភពលោកបានទម្លាក់លើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី៦សីហាឆ្នាំ១៩៤៥ បណ្តាល អោយប្រជាជនជប៉ុនបាត់បង់ជិវិតចំនួនជាង ១៤០.០០០ នាក់។

បន្ទាប់ពីនោះ៣ថ្ងៃ តមកអាមេរិចបានម្លាក់គ្រាប់ បែកបរិមាណូទីពីរ លើទីក្រុងណាវ៉ាហ្គាគីទៀត ធ្វើអោយ ជប៉ុនប្រកាសចាញ់សង្គ្រាម ហើយសង្រ្គាមលោក លើកទី២ក៏បានបញ្ចប់ទៅដែរ។

សូមបន់ស្រន់កុំអោយមានសោកដនាដកម្មបែបនេះកើតឡើងចំពោះពិភពលោកម្តងទៀត។

Facebook Comments
Loading...