«ទិវាប្រជាករពិភពលោក»World Population Day

0
829

ថ្ងៃទី១១កក្កដារៀងរាល់ឆ្នាំពិភពលោកបានប្រារព្ធពិធី«World Population Day»ដើម្បីរំលឹកដល់
កាលពី៥០ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី១៣ឧសភាឆ្នាំ១៩៦៨ ពិភពលោកបានរួមគ្នាប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធមនុស្សនៅទី ក្រុងតេហារ៉ង់) ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ (ថា«ឪពុកម្តាយមានសិទ្ធជាមូលដ្ឋានក្នុ ងការសម្រេចចិត្តបង្កើតកូនបង្កើតចៅខ្លួនឯងដោយសេរីនិងទទួលខុសត្រូវ»។(ប្រភពពីវេបបរទេស)

Facebook Comments
Loading...