ឥណ្ឌាបានក្លាយជារដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនាំមុខគេ

0
83080

របាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីថាមពលសេដ្ឋកិច្ច និងការវិភាគលើហិរញ្ញវត្ថុ បានព្យាករណ៍ថា នៅឆ្នាំ២០២៧ ឥណ្ឌានឹងមានកន្លែងផលិតថាមពលដ៏ធំមួយដែលនឹងមិនបញ្ចេញការបំពុលនោះទេ។ វាគឺជាថាមពលដែលទាញចេញពីខ្យល់ និងថាមពលព្រះអាទិត្យ

27858670_1040473099425144_6711910262098714467_n

មហាអំណាចឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នកំពុងដាក់ឱ្យដំណើការការផលិតថាមពលដោយប្រើប្រាស់ខ្យល់ដែលមានកម្លាំង៧.៨៥ ជីហ្គាវ៉ាត់ដែលមានទំហំធំជាងថាមពលរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាក ឬក៏ស៊ុយអែត។ រដ្ឋដែលកំពុងបញ្ចេញថាមពលស្អាតនេះ មានឈ្មោះថា Tamil Nadu ដែលនៅជាប់សមុទ្រ ទុលមុខនឹងកោះសេរីលង្កា។

ថាមពលដែលឥណ្ឌាកំពុងផលិតនេះ អាចនឹងមានទំហំរហូតទៅដល់២ដងនៅក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំក្រោយដែលនឹងអាចឈានដល់១៣.៥ ជីហ្គាវ៉ាត់៕

ប្រភព៖ http://www.bbc.com/news/world-asia-india-42971504

Facebook Comments
Loading...