អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ជាថ្មីម្តងទៀត នៅចុងសប្តាហ៍ទី១ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ

0
49906

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ដោយបានបញ្ជាក់ថា អាកាសធាតុនៅកម្ពុជា នឹងចុះត្រជាក់ជាថ្មីម្តងទៀត នៅចុងសប្តាហ៍ទី១ ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ។26993569_746270632231512_5042966218733527844_n-1

 

Facebook Comments
Loading...