រៀនស្គាល់អវៈយវៈភេទគ្នាដើម្បីសិចដ៏ស្រណុកសុខស្រួល(វគ្គបញ្ចប់)

0
27801

…..បន្ទាប់មកគឺការពិនិត្យខាងក្នុង ដោយអ្នកសាកយកម្រាមដៃស៊កចូលទៅក្នុងរន្ធយោនី អ្នកនឹងឃើញ ថានៅក្នុងនោះមានលក្ខណៈដូចជាមានជញ្ជាំងនៅខាងក្នុងដែលគេហៅថាជញ្ជាំងស្បូន ដែលមានលក្ខណៈកោងដូចអក្សរ S ហើយនៅពេលស៊កម្រាមចូលជ្រៅជាងនេះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបានប៉ះចំណុចតូចម្យ៉ាងដែលប៉ោងចេញមក មានលក្ខណៈដូចច្រមុះមនុស្សយើង ដែលគេហៅថាមាត់ស្បូន។

នៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើការពិនិត្យស្ទាបស្ទង់អវៈយវៈភេទយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយនោះអ្នកនឹងបានដឹងភាពខុសប្លែកគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរស។ តទៅទៀតគឺថា តើអ្នកនឹងយកចំណេះដឹងទាំងនេះមកប្រើដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលយ៉ាងណាទាំងចំពោះដៃគូនិងចំពោះខ្លួនឯង។

ម្យ៉ាងទៀតក៏សូមឈប់គិតគូរ ចពោះ ការខ្មាស់អៀននៅក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហានៃការរួមភេទនេះទៀតទៅ ព្រោះបើអ្នកនៅតែមានគំនិតបុរា ណបែបនេះអ្នកនឹងមិនអាចស្គាល់នូវសេចក្តីសុខអំពោះផ្លូវភេទនេះជារៀងរហូត៕

image

Facebook Comments
Loading...