តារាចម្រៀងក្នុងក្រុមPussycat Dollបដិសេធន៍ថាមិនបានធ្វើជាស្រីពេស្យាទេ

0
13788

តារាចម្រៀងក្នុងក្រុមPussycat Dollទើបតែនឹងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលកន្លងទៅ នេះថាពួកនាងគ្រាន់តែជាក្រុមតារាចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាក្រុមរកស៊ីលក់ខ្លួនដូចការចោទប្រកាន់ នោះទេ។ព៍ត័មានអកុសលនេះបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលនាងKaya Jonesបានចាកចេញពីក្រុមមុន ពេលដែលក្រុមនេះល្បី ហើយបានបង្ហោះតាមទ្វីតធើរថា តារានៅក្នុងក្រុមនេះសុទ្ធតែរកស៊ីលក់ខ្លួន ហើយមួយចំនួនបានរងការចាប់រំលោភដែលក្នុងនោះមានទាំរូបនាងផង។នាងNicole Scherzingerដែលជាប្រធានក្រុមបាននិយាយថា៖ពួកនាងមិនបានដឹងអំពីរៀងរ៉ាវដែលKaya Jonesនិយាយនោះទេ សូមឲ្យនាងបង្ហាញភស្តុតាងព្រោះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសក្រុមរប ស់នាងខ្លាំងណាស់៕

image

image

image

Facebook Comments
Loading...