ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ខែមករានេះ ប្រេងសាំងធម្មតានៅកម្ពុជា ឡើង១៥០រៀលក្នុង១លីត្រ រីឯប្រេងម៉ាស៊ូតឡើង២៥០រៀលក្នុង១លីត្រ

0
365

ភ្នំពេញ ៖ បើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសថា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នេះប្រេងសាំងធម្មតានៅកម្ពុជា បានហក់ឡើងវិញ ក្នុងនោះសាំងធម្មតាឡើងដល់ ៤៣៥០រៀល គឺឡើង១៥០រៀលក្នុង១លីត្រ។ រីឯតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូត ឡើងដល់៤០៥០ គឺឡើង២៥០រៀលក្នុង១លីត្រ៕

Facebook Comments
Loading...