កម្ពុជា សម្រេចហាមឃាត់អ្នកដំណើរ ឬអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន១០ នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក

0
505

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប៉ពីវីរុសបម្លែងថ្មី B.1.1.529 ដែលមានឈ្មោះថា “ អូមីក្រុង (Omicron) កំពង់ធ្វើឲ្យពិភពលោកព្រួយបារម្មណ៍ជាខ្លាំងមកនោះ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជា បានសម្រេចហាមឃាត់អ្នកដំណើរ ឬអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន១០ នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ដើម្បីការពារនូវវីរុសបម្លែងថ្មី B.1.1.529 ដែលមានឈ្មោះថា “ អូមីក្រុង (Omicron) “ ដោយចាប់អនុវត្ត ក្រោយ៤៨ម៉ោង បន្ទាប់ពីចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននេះ។

ប្រទេសទាំង១០នោះរួមមាន (1)ប្រទេសBotswana (2)ប្រទេស Eswatina (3)ប្រទេសLesotho (4)ប្រទេសMozambique (5)ប្រទេសNamibia (6)ប្រទេសSouth Africa (7)ប្រទេសZimbabwe (8)ប្រទេសMalawi (9)ប្រទេសAngola និង (10)ប្រទេសZambia ៕

Facebook Comments
Loading...