ខណ្ឌព្រែកព្នៅនិងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ប្រភេទវ៉ាក់សាំង Astra Zeneca លើកទី២ នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ពីថ្ងៃទី០៦ ឧសភានេះ

0
746

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅ មានកត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌព្រែកព្នៅ ជ្រាបថា ខែដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ប្រភេទវ៉ាក់សាំង Astra Zeneca លើកទី២ នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ពីថ្ងៃទី០៦ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១តទៅ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រែកព្នៅ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ និងមណ្ឌលសុខភាពពញាពន់ សង្កាត់ពញាពន់ តាមកាលបរិច្ឆេទដូចមានជូនភ្ជាប់ជាមួយក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធ២ ។

បញ្ជាក់ សូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដាក់ភ្ជាប់មកតាមខ្លួននូវប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង Astra Zeneca ដូសលើកទី១ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរផ្ទាល់ខ្លួន៕

 

Facebook Comments
Loading...