ថ្ងៃនេះរកឃើញករណីវិជ្ជមាន៣៩នាក់ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ) និងមានអ្នកជាសះស្បើយ៤៨នាក់

0
625

ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃនេះ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន៣៩នាក់ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ) និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន៤៨នាក់។ យោងតាសេចក្តីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានអោយដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៣៩នាក់ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ៣៩នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន៤៨នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា កម្ពុជារកឃើញអ្នកមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន១១៦៣នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន ៥៩៧នាក់ និងកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួន៥៦៥នាក់៕

Facebook Comments
Loading...