ផ្អាកការលេងកីឡាឬហាត់ប្រាណគ្រប់ប្រភេទដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំ និងផ្អាកការចេញចូលក្នុងបរិវេណពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកជាបណ្ដោះអាសន្ន

0
1308

Facebook Comments
Loading...