សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះបារាំងបេះដូងខ្មែរ ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ឈ្មោះ និងសញ្ជាតិកម្ពុជា អោយ

0
8122

ភ្នំពេញ ៖ សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះលោក ប៊ីដូត ដឺរិក (Derek Bidaut) បារាំងបេះដូងខ្មែរ ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់សញ្ជាតិកម្ពុជា និងផ្តល់ឈ្មោះជាខ្មែរ ចាន់ ឫទ្ធីស័ក្តិ ដល់រូបលោក។

ប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាគុនខ្មែររយៈពេលដប់ឆ្នាំកន្លងមកនេះ លោក ចាន់ ឫទ្ធីស័ក្តិ មិនគ្រាន់តែជាកីឡាករគុនខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេ លោកថែមទាំងបានរួមចំណែកលើកស្ទួយ ផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរ និងល្បុកតោលើឆាកអន្តរជាតិ ពិសេសបំផុតលោកបានប្រាប់បណ្តាប្រទេសទាំងនោះថា ម្ចាស់ដើមគុនខ្មែរ និងល្បុកតោ គឺជាជនជាតិខ្មែរ៕

 

Facebook Comments
Loading...