ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ នៅកម្ពុជា ក្នុងនោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្តាក់ អាចនៅបន្តកើតមាននៅតំបន់ទំនាបកណ្តាល

0
1850

Facebook Comments
Loading...