ការនាំចេញរបស់ចិននៅខែមិថុនាកើនឡើង នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី២ របស់ពិភពលោក

0
2701

ប៉េកាំង ៖ ការនាំចេញរបស់ចិនបានកើនឡើងមិននឹកស្មានដល់នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រទេសបានបើកដំណើរការឡើងវិញ បន្ទាប់ពីការជាប់គាំង ខណៈការនាំចូលបានកើនឡើងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំនេះដោយពង្រឹងការយល់ឃើញពីការងើបឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាតកំពុងទទួលបានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី២ របស់ពិភពលោក។

ការនាំចេញក្នុងខែមិថុនាបានកើនឡើង ០,៥ភាគរយពីមួយឆ្នាំមុនទិន្នន័យគយបានបង្ហាញដោយលើសការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគសម្រាប់ការធ្លាក់ចុះ១,៥ភាគរយ និងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះ ៣,៣ភាគរយនៅក្នុងខែឧសភា។ ការនាំចូលក៏បានកើនឡើង ២,៧ ភាគរយដែលធ្វើឲ្យការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារធ្លាក់ចុះ ១០ ភាគរយ ពួកគេបានធ្លាក់ចុះ ១៦,៧ភាគរយកាលពីខែមុន។

លោក Boyang Xue អ្នកវិភាគចិននៅ Ducker Frontier បានមានប្រសាសន៍ថា“ ការបើកឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ចធំ ៗ នៅបស្ចឹមប្រទេសនិងការកើនឡើងនូវតម្រូវការក្រៅប្រទេសសម្រាប់ PPEs (ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន) និងរបាំងមុខបានគាំទ្រដល់ការនាំចេញរបស់ចិននៅក្នុងខែមិថុនា” ។ លើសពីនេះទៀតការរំខានផលិតកម្មនៅក្នុងដៃគូប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនក៏បានជួយផ្លាស់ប្តូរការបញ្ជាទិញមួយចំនួនទៅអ្នកនាំចេញចិនផងដែរ៕

Facebook Comments
Loading...