អ្នកតាមដានមិនយល់ហេតុអ្វីកីឡាករថៃហ្វូនលួងឈ្នះលើកីឡាករឃុន ឌីម៉ា ជាឯកឆ័ន

0
1192

កីឡាករថៃហ្វូនលួងប្រកួតនិងកីឡាករឃុន ឌីម៉ា នៅសង្វៀនស៊ីអិនស៊ី នាយប់ថ្ងៃទី២ខែកុម្ភៈ នេះហើយឈ្នះលើកីឡាករឃុន ឌីម៉ា ជាឯកឆ័ន មានប្រីយ៍មិត្តជាច្រើនសួរថា ទឹកទីមួយ និងទឹកទី២អត់វាយគ្នា ទឹកទី៣ហាសិបៗ និងទឹកទី៤កៗសាហិប ចំឡែកដល់ទឹកទី៥គេមានប្រៀបបន្តិចមែន តែហេតុអ្វីចៅក្រមទាំង៥រូបអោយកីឡាករថៃហ្វូនលួង ឈ្នះជាឯកឆ័ន មិនយល់ទេសូមខាងទួរទស្សន៍ និងសហព័ន្ធជួយបកស្រាយផង។

Facebook Comments
Loading...