អ្នកទោសស្រីស្រឡាញ់ស្រីនៅម៉ាឡេ ត្រូវគេវ៉ៃ៦ក្តគោហើយ!!

0
2179

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយពីប្រទេសម៉ាឡេថាស្រីម៉ាឡេ២នាក់ម្នាក់អាយុ២២ និងអាយុ៣៤ ដែលមានទោសពីបទស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នា ត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេនាំយកមកដាក់ទោសដោយវ៉ៃ៦ក្តគោ នៅចំពោះសាធារណៈជនហើយ នាថ្ងៃច័ន្ទទី៣កញ្ញានេះ ដោយគេអោ យនាងទាំងពីរស្លៀកពាក់សរួចអង្គុយលើកៅអី ពេលគេវាយ៦ខ្សែតី នោះ។ នាងមានទោសខុសច្បាប់ឥស្លាម មិនមែនច្បាប់ចាមទេ?

Facebook Comments
Loading...