ឆេះសារមន្ទីរជាតិរបស់ប្រេស៊ីល មានអាយុកាលជិត២០០ឆ្នាំ!

0
1799

វេបសាយបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី២កញ្ញា (ពេលវេលាក្នុងស្រុក) មានអគ្គីភ័យមួយយ៉ាងធំបានឆាបឆេះសារមន្ទីរជាតិរបស់ប្រេស៊ីលដែលស្ថិតនៅរដ្ឋធានីRio de Janeiro។

នោះគឺ ជាសារមន្ទីរជាតិរបស់ប្រេស៊ីលដែលមានអាយុជាង២០០ឆ្នាំមកហើយ ដែលក្នុងនោះមានតាំងវត្ថុបុរាណជាង២លានដុំ។

Facebook Comments
Loading...