កូរ៉េខាងត្បូងហាមលក់កាហ្វេនៅសាលារៀន!!

0
2162

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី៣១សីហានេះថា យោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ និងឧសថនៃប្រទេសកូរ៉េ គឺថាចាប់ពីថ្ងៃទី១៤កញ្ញាឆ្នាំ២០១៨នេះតទៅនៅគ្រប់សា លារៀនទាំង នៅសាលាបឋម មធ្យមនិងទុតិយភូមិ ត្រូវបានហាមទាំងអស់មិនអោយ លក់កាហ្វេរួមទាំងភេសជ្ជះផ្សំដោយកាហ្វេ។ គ្រូទាំង អស់ដែលបង្រៀនក៏ហាមដែរ។

ការហាមនេះគឺដើម្បីហាត់ពត់សិស្សអោយមានវិន័យក្នុងការហូបចុកត្រូវតាមស្តង់ដារសុខភាព។

Facebook Comments
Loading...