កម្ពុជាមានប្រភេទសត្វត្មាតចំនួនបីប្រភេទ ដែលជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះជិតផុតពូជជាសកល

0
1408

នៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រភេទសត្វត្មាតចំនួនបីប្រភេទ ដែលជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះជិតផុតពូជជាសកល។ ប្រភេទទាំងបីនោះ គឺ ត្មាតភ្លើង ត្មាតផេះ និងត្មាតត្នោត។

សត្វត្មាតជួយសម្អាតបរិស្ថាន ដោយស៊ីសាកសពសត្វដែលងាប់ស្អុយរលួយក្នុងព្រៃ ឬក្បែរសហគមន៍។ ពេលសត្វត្មាតស៊ីសាកសពសត្វអស់ វាជួយការពារមិនឱ្យមានក្លិនស្អុយ និងជំងឺឆ្លងនានា ឆ្លងដល់អ្នកភូមិ និងសត្វពាហនៈ ក្នុងសហគមន៍។

សត្វត្មាតការពារសហគមន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋ។ សត្វត្មាតនាំសំណាង!

រួមគ្នាការពារសត្វត្មាត ដោយមិនបរិភោគសាច់សត្វព្រៃ និងមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំបំពុលសត្វព្រៃ។

Facebook Comments
Loading...