ម៉ាឡេលុបចោលគម្រោងការវិនិយោគធំគាំទ្រដោយចិនកុំអោយជំពាក់ច្រើន!

0
848

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថា លោកបណ្ឌិតម៉ូហាធៀរនាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅទីក្រុងប៉េងនាថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសចិនរយះពេល៥ថ្ងៃថា ម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចលុបចោលគម្រោងការវិនិយោ គដ័ធំៗចំនួន៣ដែលគាំទ្រដោយហិរញ្ញប្បទានរបស់ប្រទេសចិន ព្រោះ ម៉ាឡេស៊ីចង់ជម្រះបំណុលប្រទេសចិនអោយអស់សិន។

គម្រោងការវិនិយោគធំៗ៣នោះមានទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន២២០០០លានដុល្លារអាមេរិច ក្នុងនោះរួមមានគម្រោងសង់ខ្សែរថភ្លើងល្បឿ នលឿន។

Facebook Comments
Loading...