សហព័ន្ធកីឡាប្រណាំងកង់ ទទួលការឧបត្ថម្ភប្រាក់ ២៥.០០០ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Khmer Vaberages

0
1185

ភ្នំពេញ: សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨នេះសហព័ន្ធកីឡាប្រណាំងកង់កម្ពុជាបានទទួការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន២៥.០០០ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនKhmer Beveragesដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរកម្ពុជា ។

លោកម៉ៃឃើល សុវណ្ណដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនKhmer Vaberagesបានអះអាងថាទឹកប្រាក់នេះវាមានទំហំមិនសូវធំមែនតែលោកមានជំនឿចិត្តថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាចំណែកមួយជួយសម្រាលដល់ការលំបាកខ្លះៗរបស់ព័ន្ធដែរ ។

ថវិកានេះសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ហើយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមើលឃើញថាសហព័ន្ធមានការរីកចម្រើននោះក្រុមហ៊ុននឹងបន្តជួយនៅឆ្នាំក្រោយទៀត ។

Facebook Comments
Loading...