ទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គលើ បន្តកើនឡើងលិចចូលតំបន់មួយចំនួនទៀតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង

0
1182

ខេត្តស្ទឹងត្រែង ៖ មកដល់ម៉ោង ៧ ព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ទឹកទន្លេមេគង្គលើក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង បានបន្តកើនឡើងដល់កម្ពស់ ១០,៨៤ ម (កម្ពស់ប្រកាសឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ១០,៧០ ម) ។ តំបន់ទំនាបដែលនៅតាមដងទន្លេ ត្រូវបានទឹកលិចចូលជាបន្តបន្ទាប់ ។

Facebook Comments
Loading...