រថយន្ត Mercedes ដែលអ៊ីត្លែរធ្លាប់ជិះសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ ត្រូវបានគេដាក់ដេញថ្លៃ

0
20904

រថយន្ត Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwagen ជារថយន្តពិសេសរប់សមេដឹកនាំផ្តាច់ការ អ៊ីត្លែរ ដែលធ្លាប់ជិះក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ហើយអ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺរថយន្តនេះមានតែ ៣ គ្រឿងគត់នៅក្នុងដៃឯកជន ហើយផលិតចេញមកតែ ៥ គ្រឿងគត់ក្នុងពិភពលោក។

Hitler-wartime-car_large

កំពូលរថយន្ដម៊ែសសឺដេស “Mercedes” ដែលគេផលិតសម្រាប់ អាដូហ្វ អ៊ីត្លែរ ប្រើប្រាស់អំឡុង សង្គ្រាម លោកលើកទី២ត្រូវបានដាក់លក់ដេញថ្លៃកាលថ្ងៃពុធទី១៧ ខែមករា ដោយគ្មាននរណាអាចការប៉ាន់ស្មានពីតម្លៃផ្លូវការនោះទេ៕

7002557c523a82e7f0d4428e02ba4e79cf70bf44

2201ed7eead2f9eab9dfb16cd8b541829192c05c

7cd5748b19ac9a4e40ce1b34c38ce25d6d24ae06

Facebook Comments
Loading...