សូមប្រយ័ត្នចំពោះ ឱសថបន្តក់ភ្នែក QUEEN EYE និង C-EYE បើមិនចង់អោយ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងអាយុជីវិត

0
557

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ជម្រាបដល់សាធា រណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ៖ យោងតាមការពិនិត្យឃើញលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក (Facebook) មានគណនីចំនួន ២០ បើមិនចង់អោយ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងអាយុជីវិត ព្រោះក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសហាមមិនឱ្យពលរដ្ឋប្រើទេ។ គណនីទាំងនោះ មានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖

១-Queer-EYE ទឹកថ្នាំបន្តក់ភ្នែក, ២-លោកគ្រូសានវិសាល បោះដុំលក់រាយថ្នាំបន្តក់ភ្នែក, ៣-ទឹកថ្នាំបន្តក់ភ្នែក អាមេរិចឃ្វីនអាយ ,៤-Loma_ថ្មីៗ,៥-ថ្នាំបន្តក់ភ្នែកស្វីសឯកទេសដោះស្រាយបញ្ហាភ្នែក 0978303542, ៦-ឯកទេសដោះស្រាយសុខភាពភ្នែក ,៧-សុវណ្ណ ណា, ៨-Queen-EYE ទឹកថ្នាំបន្តក់ភ្នែកអាមេរិច ,៩-Yors Sarorn ,១០-Queen Eye-ឃ្វីនអាយុ ,១១-QUEEN EYE ,១២-ដោះស្រាយបញ្ហាភ្នែក ,១៣-Queen-Eye-,១៤-Queen-Eye Store:,១៥-Cam-E,១៦-ឃ្លីនអាយុ ,១៧-Queen Eye Professional ,១៨-C.EYE ភ្នែកភ្លឺច្បាស់,១៩-C-oyeទឹកបន្តក់ភ្នែក ,២០-Sruyloerg Eye Care និងគណនីផ្សេងទៀត កំពុង ផ្សព្វផ្សាយលក់ គ្មានលេខបច្ឆិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត៕

Facebook Comments
Loading...