លោកជា ខេមា បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនចំនួនប្រាំសែនរៀលក្នុងមួយខែរយៈពេល៦ខែជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩

3
942

ភ្នំពេញ ៖ លោកជា ខេមា អភិបាលរងខណ្ឌព្រែកព្នៅ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរបស់ខ្លួន ចំនួន៥០០.០០០រៀល (ប្រាំសែនរៀល)ក្នុងមួយខែ សម្រាប់រយៈពេល៦ខែ ចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីត១៩៕

Facebook Comments
Loading...

3 COMMENTS

  1. generic ventolin inhalers for sale

    លោកជា ខេមា បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនចំនួនប្រាំសែនរៀលក្នុងមួយខែរយៈពេល៦ខែជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ | CSN NEWS

  2. ciprofloxacin hcl

    លោកជា ខេមា បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនចំនួនប្រាំសែនរៀលក្នុងមួយខែរយៈពេល៦ខែជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ | CSN NEWS

  3. best pharmacy prices for cialis

    លោកជា ខេមា បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនចំនួនប្រាំសែនរៀលក្នុងមួយខែរយៈពេល៦ខែជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ | CSN NEWS

Comments are closed.