ការិយាល័យដែនដីខណ្ឌព្រែកព្នៅសូមអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋមានដីនៅសង្កាត់ព្រែកព្នៅរួសរាន់ឡើងមកទំនាក់ទំនងចុះបញ្ជីធ្វើបណ្ណ័កម្មសិទ្ធិឲ្យបានគ្រប់គ្នា

0
1919

ភ្នំពេញ ៖ ការិយាល័យដែនដីខណ្ឌព្រែកព្នៅកំពុងសំរុកចុះបញ្ជីធ្វើបណ្ណ័កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ខ្នងផ្ទះក្នុងសង្កាត់ព្រែកព្នៅ ដូច្នេះសូមអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋមានដីនៅសង្កាត់ព្រែកព្នៅរួសរាន់ឡើងមកទំនាក់ទំនងនៅការិយាល័យសុរិយោដីខណ្ឌព្រែកព្នៅដែលមានលោកស៊ូ ស៊ីរុត្ថាជាប្រធានសុរិយោដីខណ្ឌព្រែកព្នៅចាំសំរួលជូន៕

Facebook Comments
Loading...