អ្នកដំណើរនៅអាកាសដ្ឋាន Changi ត្រូវបង់លុយមូលនិធិដល់ការអភិវឌ្ឍប្រលាន

0
15319

ភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលធ្វើដំណើរតាមអាកាសដ្ឋាន Changi ប្រទេសសាំងហ្គាពួរ ត្រូវតែបង់ប្រាក់ចំនួន10,80ដុល្លារដើម្បីចូលជាមូលនិធិអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះ Changi East។

changi-airport-runway-pix---1277938

យោងតាមពត៍មាន Channel New Asian បានឲ្យដឹងថា សេវាកម្មក្នុងបម្រើភ្ញៀវទេសចរណ៍ និងការពារសន្តិសុខនឹងត្រូវតម្លើងថ្លៃ 2,50ដុល្លារ ចាប់ពីថ្ងៃ1កក្កដា ដល់ ថ្ងៃ1ខែមេសាឆ្នាំ2019មុខ។ ហើយការតម្លើងថ្ងៃនេះនឹងបន្តឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2024 ដែលជាចំណុចសំខាន់ផងដែរនៃការសាងសង់គម្រេង Changi East ។

ចំនែកអ្នកដំណើរបរទេសដែលត្រូវឆ្លងកាត់អាកាសដ្ឋាន Changi តម្រូវអោយបង់ប្រាក់ចំនួន3ដុល្លារ។ ការយកពន្ធថ្មីនេះនឹងត្រូវបង្ហាញលើសំបុត្រយន្តហោះតែម្តង៕

jewel-changi-construction

changi-east-site-development---1875222

Facebook Comments
Loading...