ស្លឹកត្រចៀកសំខាន់ទេ?

0
17883

ស្លឹកត្រចៀកជាចំនុចដែលនាំឲ្យស្រើវបំផុតក្នុងរៀងកាយរបស់បុរសនិងជាចំនុចដែលមិនធ្លាប់មានស្ត្រីណានឹកដល់កាលពីពេលមុន។ ស្ត្រីទាំងឡាយអាចធ្វើឲ្យគេស្រៀវស្រើបបានប្រសិនបើអ្នកលួងលោមចំនុចនេះមួយរយៈ ដោយការស៊កចុងអណ្តាតដ៏សើមជោគរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងរន្ធត្រចៀករបស់គេដោយឆ្លាស់គ្នាជាមួយការលិទ្ធស្លឹកត្រចៀក ឬខាំញេញថ្នមៗត្រង់ចុងស្លឹកត្រចៀកខាងក្រៅ។ តិចនិកពិសេសមួយទៀតគឺកុំភ្លេចផ្លុំខ្យល់ដកដង្ហើម ឧណ្ឌៗត្រង់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្លឹកត្រចៀករបស់គេឆ្លាស់គ្នាផង៕

image

Facebook Comments
Loading...