ទស្សនកិច្ចរបស់ដូណាល់ត្រាំនៅប្រទេសអាស៊ីទាំង៥ទទួលបានជោគជ័យធំធេង

0
22901

ទូរទស្សន៍Chanel News Asiaបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំមកកាន់បណ្តាប្រទេសអាស៊ីចំនួន៥ដែលមានទាំងការចូលរួមវេទិកាAPECនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅ កនុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានទទួលជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់។លោកត្រាំបានចាកចេញពីហ្វីលីពីនទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកវិញកាលពីម្សិលមិញក្រោយពីការស្រស់ស្រូបអាហារថ្ងៃត្រង់និងមានជំនួបដោយមិនមានការ គ្រោងទុកអស់រយៈពេល២ម៉ោងទៀត។លោកត្រាំបាននិយាយនៅឯព្រលានយន្តហោះថា៖ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប៉ុន្មានថ្ងៃនេះជាលទ្ធផលយើងទទួលបានទឹកប្រាក់៣០០ពាន់លានដូឡាដែលទាក់ទងទៅនឹងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិច្ចកម្មមួយចំនួនផង។។យើងចង់ពន្យល់ថា សហ រដ្ឋអាមេរិកបើកចំហសម្រាប់ការធ្វ់ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដោយស្មើភាព យើងចង់បានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក។

image

image

Facebook Comments
Loading...