ស្ត្រីអាចជួយបុរសឲ្យមានភាពអត់ធន់ក្នុងរឿងស៊ិចបានយ៉ាងណា?

0
30347

ប្រសិនបើបុរសអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីបណ្តែតបណ្តោយអារម្មណ៍ខាងផ្លូវភេទយ៉ាងពេញលេញ ព្រមទាំងបណ្តោយឲ្យវារោលរាលទៅតាមធម្មជាតិ ដោយការទុកចិត្តចំពោះគ្នានឹងគ្នានោះ និង ធ្វើឲ្យកើតការទទួលស្គាល់ក្នុងរសជាតិសិចយ៉ាងពេញទី រហូតធ្វើឲ្យភាគីបុរសអាចគ្រប់គ្រងអា រម្មណ៍បានយ៉ាងយូរ។

នៅពេលគេអាចបន្ធូរភាពតានតឹងបានព្រមទាំទទួលស្គាល់និងមានសេចក្តីសុខជាមួយរសជាតិសិចរបស់បុរសដោយសេចក្តីស្នេហាវានឹងធ្វើឲ្យគេទប់សង្កត់អារម្មណ៍ខាងផ្លូវភេទបានយូរឡើងលើសដើមរហូតធ្វើឲ្យនាងមានសេចក្តីសុខទៅជារឿយៗ។ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីថាភាគីស្ត្រីអាចគ្រប់គ្រងនិងធ្វើឲ្យកើតតម្រូវការក្នុងរឿងសិចខ្លាំងឡើងតែនាងងាចរុញច្រានឲ្យគេជ្រុះចេញពីការគ្រប់គ្រងឬអាចធ្វើឲ្យគេអស់អារម្មណ៍បានយ៉ាងមិនដឹងខ្លួន។នៅពេលអាកប្បកិរិយា តបស្នងខាងផ្លូវភេទរបស់នាង ជាការតបស្នងឲ្យគេដោយត្រ ង់ត្រង់ដែលច្រើនជាងការដែលនាងព្យាយាមជម្រុញឲ្យគេកើតមានអារម្មណ៍សិចចំពោះនាង គេក៏នឹងបន្ថែមអារម្មណ៍តម្រូវការផ្លូវភេទជាមួ។នាងដែលមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង បែរជាពុំមែនជាការតបស្នងដ៏ល្អសម្រាប់គេដោយត្រង់នោះទេ។គេងាចនឹងកើតភាពរំភើបស្រើបស្រាលរហូតបាញ់ទឹកកាមមកឬបើពុំដូច្នោះទេគេអាចនឹងអស់អារម្មណ៍ភ្លាមៗបាន….៕

image

Facebook Comments
Loading...