តម្លៃសាំងធម្មតានឹងត្រូវលក់៤ ៨០០រៀល ក្នុង១លីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ៥ ៣០០ រៀលក្នុង១លីត្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ដល់ថ្ងៃទី៣១កក្កដានេះ

0
313

ភ្នំពេញ ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា បន្តធ្លាក់ថ្លៃ ក្នុងនោះតម្លៃសាំងធម្មតានឹងត្រូវលក់ ៤ ៨០០ រៀល ក្នុង១ លីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ៥ ៣០០ រៀល ក្នុង១លីត្រ នេះបើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ ដូចនេះសាំងតម្លៃ =៤៨០០រៀ(ចុះ ៤៥០រៀល) រីឯ ម៉ាស៊ូតតម្លៃ =៥៣០០រៀល (ចុះ៣០០រៀល)៕

Facebook Comments
Loading...