រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគម្រោងជួសជុល ស្ថាបនា និងពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ៤បន្ថែម

0
6395

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ដែលបានជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរ និងរស់នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៤នេះបានឱ្យដឹងថា៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលប្រាក់កម្ចី សម្បទានពីធនាគារពិភពលោក តាមរយៈគម្រោងលេខ IDA Credit. 5279-KH: សម្រាប់ធ្វើការស្ថាបនា និងពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ៤ ដើម្បីធន់នឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់ការធ្វើដំណើរ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ៕

Facebook Comments
Loading...