សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរណ៍លើកំណាត់ផ្លូវ ៥០C ពីចំណុចភូមិកង្កែប ឃុំច្រណូក ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំ។

0
856

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរណ៍លើកំណាត់ផ្លូវ ៥០C ពីចំណុចភូមិកង្កែប ឃុំច្រណូក ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង  ទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំ។

Facebook Comments
Loading...