តម្លៃនៃសន្តិភាពដែលយើងរកបានដោយកម្រ!!

0
692

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំហើយ ដែលកម្ពុជាបានបញ្ចាប់សង្រ្គាមក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តជាង៥០០ឆ្នាំ ដែលកម្ពុជាចាប់ផ្តើមមានការឯកភាពទឹកដីជាលើកដំបូង។

រាជាណាចក្រនេះ “ពិតជាកំសត់ពេកហើយកាលពីអតីតកាល” ប៉ុន្តែស្នាមញញឹមថ្មីលើទឹកដីអង្គរបាន ចាប់ផ្តើមឡើងវិញ និងមានភាពស្រស់ស្រាយដូចផ្កាត្រូវទឹកសន្សើមជាអ្វី ដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប និងជាអ្វីដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាចង់បាន និងកំពុងព្យាយាមការពារស្នាមញញឹម ដែលចេញពីតម្លៃនៃសន្តិភាពនេះឲ្យបានសម្រាប់ប្រជា ជាតិរបស់ខ្លួន។

នៅពេលនិយាយពីការអភិវឌ្ឍ គេត្រូវនិយាយដល់សន្តិភាព បើគ្មានសន្តិភាព គឺមិនបានការការអភិវឌ្ឍឡើយ៕

Facebook Comments
Loading...