មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយដូចគ្នា គិតត្រឹមព្រឹកនេះ

0
4955

Facebook Comments
Loading...