គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ ពុំមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ នោះទេ ខណៈករណីព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន ០៤នាក់

0
27923

Facebook Comments
Loading...