អ្នកប្រដាល់ឡុង សុភី ត្រូវប្រកួតតតាំងជាមួយថៃ ឆៃ ស៊ូ(Chhai Sou)

0
955

ភ្នំពេញ: ឡុង សុភីក្លិបសាលវ័ន្ដកីឡាត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រកួតជាមួយអ្នកប្រដាល់ថៃឆៃ ស៊ូ(Chhai Sou)ដោយប្រកួតគ្នាក្នុងប្រភេទទម្ងន់៦៩គីឡូក្រាម លើសង្វៀនហ្គេនស្ប៊ើករបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ឆៃ ស៊ូគេធ្លាប់មកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរញឹកញាប់ដែរហើយសុភីគឺជាគូប្រកួតដែលគេត្រូវសងសឹកតែមិនដឹងថា ជំនួបសងសឹកនេះគេធ្វើបានឬក៏អត់នោះឡើយព្រោះសុភីមួយរយៈនេះការប្រកួតរបស់គេចួបជ័យជំនះរហូត ។

សុភីមានប្រវត្តិប្រកួតចំនួន១៥៤ដង ឈ្នះ១១៧ដង ចាញ់២៧ដង និងស្មើពិន្ទុ១០ដង ។ ចំពោះឆៃ ស៊ូវិញគេមានប្រវត្តិប្រកួតចំនួន១០៥ដង ឈ្នះ៩០ដង ចាញ់១៤ដង និងស្មើពិន្ទុ១ ដង ។ជំនួបលើកនេះឆៃ ស៊ូសងសឹកបានឬក៏ជួបបរាជ័យទៀត ?

Facebook Comments
Loading...