ទោសស្រីស្រឡាញ់ស្រីនៅម៉ាឡេ៖ ទោសវ៉ៃ៦ខ្សែតី !

0
1722

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថាក្រុមសឹទ្ធមនុស្ស របស់ អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិAmnestyបានអំពាវនាវ នៅថ្ងៃពុធនេះដល់អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីអោយទម្លាក់ការដាក់ទោសស្រីម៉ាឡេស៊ីពីរនាក់ដែលគេចាប់បានពីបទលួចស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នា។

ប្រភពពត៌មានផ្សាយថាស្រ្តីម៉ាឡេស៊ី២នាក់ដែលគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះ មានអាយុ២២និង៣២បានសារភាពចំពោះតុលាការថាបានស្រឡាញ់ ស្រីដូចគ្នា ដូច្នេះតាមច្បាប់សាសនាអ្នកទាំងពីរត្រូវមានទោសវ៉ៃ៦ខ្សែតីដែលគេគ្រោងអនុវត្តទោសនោះនៅដើមខែកញ្ញានេះ។

Facebook Comments
Loading...