ណូវ៉ែលហ្សឹឡង់ចេញច្បាប់ហាមលក់ផ្ទះអោយជនបរទេស!

0
1020

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៥សីហានេះថា រដ្ឋាភិបាលអូវ៉ែលហ្សឹឡង់ទើបបានអនុម័តច្បាប់ហាមលក់ផ្ទះដីធ្លី អោយជនជាតិបរទេសជាដាច់ខាត ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនអោយមាន ជនបរទេសចូលមកទិញផ្ទះនៅណូវ៉ែលហ្សឹឡង់កាន់តែច្រើនពេក។

សម្រាប់អ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ ចំពោះច្បាប់នេះ? បច្ចុប្បន្នខ្មែរយើងអ្នកមាន បានទៅទិញផ្ទះនៅអូស្រ្តាលីច្រើនណាស់ ដែលប្រទេសនេះមិនទាន់មានច្បាប់ហាមទេ។

Facebook Comments
Loading...