ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហ្សីមប៉ាវេ កំពុងស្ថិតក្នុងភាពចលាចល ដូចនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣

0
1566

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី និងសភា ព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសហ្សីមប៉ាវេនៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ពោលគឺបោះឆ្នោតក្រោយកម្ពុជា១ថ្ងៃ! ឥឡូវនេះធ្លាក់ចូលបាតុកម្មនិងចលាចលសង្គមហើយ! ដូចគ្នានៅកម្ពុជា២០១៣ដែរ ខាងបក្សប្រឆាំងអត់ព្រមចាញ់ទោះបីបានអសន:ជាង៤០ទល់ នឹងជាង១០០អសន:ក៏ដោយ!

គណកម្មការបោះឆ្នោតមិនទាន់បញ្ចេញលទ្ធផលផ្លូវការនៅឡើយទេ! ទិដ្ឋភាពបែបនេះទាំងUN និងអន្តរជាតិមួយចំនួនសុំឱយគ្រប់ភាគីអត់ធ្មត់ៗ! ! ! តែមនុស្សស្លាប់បណ្តើរៗហើយ!

Facebook Comments
Loading...