ថៃស្នើអង់គ្លេសចាប់អ្នកស្រីយីងឡាក់?

0
1045

BBCបានផ្សាយអោយដឹងថា ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតថៃប្រចាំ ប្រទេស អង់គ្លេសបានដាក់លិខិតផ្លូវការកាលពីថ្មីៗកន្លងមកនេះដល់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសដើម្បីស្នើអោយចាប់បញ្ជូនអ្នកស្រីយីងឡាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេស អង់គ្លេស។

Facebook Comments
Loading...