ហែមថុន វិទីនី ក្លាយជាអគ្គរាជទូតសុច្ឆន្ទៈឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារៈកីឡា TYR

0
978

ភ្នំពេញ៖ កីឡាការិនីហែលទឹកហែមថុន វិទីនីបានក្លាយជាអគ្គរាជទូតសុច្ឆន្ទៈអោយក្រុមហ៊ុន TYR ជាលើកដំបូងដែលជាក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះដំបូងគេបង្អស់នាំចូលគ្រប់សម្ភារហែលទឹកមក
កាន់ប្រទេសកម្ពុជា។

វិទីនីបាននិយាយថា នាងពិតជាសប្បាយរីករាយបំផុតដែលនាងបានក្លាយខ្លួនជាអគ្គរាជទូតសុច្ឆន្ទៈតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនTYRគឺជាក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះដំបូងគេបង្អស់នាំចូលគ្រប់សម្ភារៈហែលទឹកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាប្រេនដែរនាងខ្ញុំពេញចិត្តប្រើប្រាស់បំផុតសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ នឹងប្រកួត។

ពីពេលនេះទៅពិតជាលែងពិបាកសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការឈុតហែលទឹកនិងសម្ភារៈហែលទឹកល្អៗនៅកម្ពុជានឹងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ ឥឡូវនេះទីតាំងរបស់TYRដែរមាន2ទីតាំងនៅកម្ពុជាគឺមាននៅ the place gym bkk នឹងនៅ The place GYM TK ផងដែរ។

Facebook Comments
Loading...