ផលិតផលសារុបក្នុងស្រុកGDPរបស់វៀតណាមកើនឡើង៧,០៨%ក្នុង៦ខែដើមឆ្នាំនេះ

0
1152

តាមកាសែត Viet Nam News បានផ្សាយឲ្យដឹងថា កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសារុបGDPរបស់ វើតណាមនៅក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំនេះមានការកើនឡើង៧,០៨%ដែលជាកំណើនមួយខ្ពស់បំ ផុតមិនធ្លាប់មានបើគឹតតាំងពីឆ្នាំ២០២១កន្លងមក។មានវិស័យជាច្រើនបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វើតណាមគឺវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសំណង់ព្រមទាំងវិសួ័សេវាផងដែរ។

តាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងស្ថិតិរបស់វើតណាមបានឲ្យដឹងថា ៖កំណើននត្រូវបាន គេមើលឃើញផងដែរនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ម្ហូបអាហារសមុទ្រ វិស័យសេវានិងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ ។ ការនាំចេញនៅតែជាកម្លាំងជម្រុញដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងការបង្កើនល្បឿននៃការអភិឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ វៀតណាម៕

Facebook Comments
Loading...