ផ្ទុះភ្នំភ្លើងហ្វូហ្គូ ៖ បាត់ខ្លួន ២០០នាក់ និងស្លាប់ ៧៥នាក់

0
1023

យ៉ាងយោចណាស់មនុស្សជាង ១៩៧នាក់កំពុងបាត់ខ្លួន និង ៧៥នាក់បានស្លាប់ ដោយសារតែការផ្ទុះភ្នំភ្លើងហ្វូហ្គូ នៅហ្គាតេម៉ាឡាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។ ភូមិជាច្រើនត្រូវកប់ទៅដោយ ផេះនិងភក់។

យោងតាមប្រភព BBC បានឲ្យដឹងថា មនុស្សជាង 1,7 លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយការផ្ទុះនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយមានមនុស្សជាង 3.000 នាក់បានជម្លៀសចេញុ៕

Facebook Comments
Loading...