មួយឆ្នាំស្លាប់៧លាននាក់ព្រោះដកដង្ហើមស្រូបជាតិពុល?

0
11799

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី២ឧសភានេះថាយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO)ដែលបា​នផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី២ឧសភានេះថា៩០ភាគរយនៃប្រជាជនពិភពលោ​កកំពុងដកដង្ហើមដោយស្រូបយកជាតិពុលខ្ពស់ចូលទៅក្នុងខ្លួន និងកំពុងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសអាក្រក់ ដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនអស់ប្រមាណ៧លាននាក់ក្នុង១ឆ្នាំ។

Facebook Comments
Loading...