អង្គការមួយនៅថៃស្នើរដ្ឋាភិបាលថៃពន្យាពេលចំពោះពលករបរទេស!

0
16120

វេបសាយមួយរបស់ថៃបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៣មីនានេះថាអង្គការ Migrant Working Groupមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃបានដាក់សំណើមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃ ស្នើពន្យាពេលការចុះបញ្ជី និងធ្វ់ើសំបុត្រស្នាក់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃ ដែលមុននេះបានកំណត់ឧសាទវាទ ត្រឹមថ្ងៃទី៣១មីនាឆ្នាំ២០១៨នេះ ព្រោះនៅមានពលករបរទេសជិតមួយលាននាក់ទៀតនៅមិនទាន់បំពេញឯកសារនោះទាន់ពេលឡើយ។

អង្គការនេះបញ្ជាក់ថាមានពលករនៃប្រទេសជិតខាងមានកម្ពុជា ឡាវ និងភូមា ប្រមាណ១,៩លាននាក់ដែលត្រូវធ្វើលិខិតស្នាមដើម្បីបានបន្តធ្វើការនៅថៃ។(រូបនេះ តើកូនខ្មែរឬមិនមែន? (កូនគេ កូនយើង)

Facebook Comments
Loading...