ដោះបែបដោះសត្វ (The Udders)

0
25412

ដោះបែបនេះគឺមានរៀងទ្រលុកទ្រលន់ តែទោរមកខាងមុខខ្លាំង មើលទៅគួរឲ្យសំបើមខ្លាំងណាស់ ឃើញហើយពិតជាចង់ឲ្យគយគន់រំពឹងមើលទាំងក្តីស្រៀវស្រើប។ បើមើលពីខាងវិញក៏មិនអន់ប៉ុន្មាន់ដែរ។ ប៉ុន្តែទម្ងន់របស់ដោះក៏អាចធ្វើឲ្យដោះឆាប់យារបានយ៉ាងងាយដែរ បើមិនចេះថែររក្សាវាឲ្យបានដឹតដល់ទេនោះ។ ដោះបែបនេះគេហៅថាសមនឹងធម្មជាតិរបស់សត្វខ្លាំងណាស់ជាពិសេសសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ។ ដោះបែបនេះអ្នកសិចសាស្ត្រគេឲ្យឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាពូជអំបូរនៃដោះ Zepplin Race ៕

toon-2013-02-06

Facebook Comments
Loading...