ព្រឹកនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញ​មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ៤នាក់​ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៌សហគមន៌​ ២៨វិច្ឆិកា

0
600

Facebook Comments
Loading...