ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិទឹកឃ្លាំងសូមសំណំពរឲ្យលោកភឹមភីរាគណះអធិបាលស្រុកល្វាឯមសូមជួយពន្លឿនពាក្យបន្តឹងរបស់គាត់

0
53716

ពលរដ្ឋបានអស់សង្ឃឹមជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពេលលោកជំុសំអុនដែលជាមេឃុំទឹកឃ្លាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅភូមិទឹកឃ្លាំងឃំុទឹកឃ្លាំងស្រុកល្វាឯមខេត្តកណ្តាលឡើងកំដៅខឹងមកលើលោកមេឃុំថា! ពួកគាត់ខំបោះឆ្នោតឲ្យលោកជំុសំអុនបានជាប់ជាមេឃុំតែទីបំផុតលោកមេឃុំរូបនេះសងពលរដ្ឋវិញដោយមិនខ្វលពីសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋ។ ថែមទាំងបានផ្អឹបពាក្យបណ្ណឹងរបស់គាត់ចោលពីរឿងសុំផ្តិងជំទាស់ដីធី្លនោះ ។

អំស្រីហែមណនអាយុ57ឆ្នាំជាពលរដ្ឋនៅភូមិខាងលើបានឲ្យដឹងថា ពូកគាត់ សំឲ្យតែលោកមេឃំុវាស់វែងទៅតាមផ្លុងដីចាស់របស់ពូកគាត់មក គាត់មិនចង់បានអី្វឲ្យលើសពីណឹងទេ ។

លោកផឹមសុធារ៉ាអភិបាលស្រុកល្វាឯមបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកកាសែតកោះសន្តិភាពថាបើមេឃំុមិនដោះស្រាយទៅតាមដែលផ្លង់ដីរបស់នោះឲ្យឈ្មោះសុីមទូចដែលជាជនរងគ្រោះអោយយកឯក្សាដាក់មកស្រុកដើម្បីទុកឲ្យគាត់ដោះស្រាយជួនពូកគាត់វិញ។

តែមេឃំុឈ្មោះជំុសំអុនរូបនេះថាទុកឲ្យគាត់ដែលជាមេឃំុដោះស្រាយវិញតែពេលនេះមេឃំុមិនបានដោះស្រាយដូចដែលគាត់និយាយនោះទេ ព្រោះមេឃំុបានសន្យាថាគាត់និងដោះស្រាយនៅក្នុងអាទិត្យនេះតែកាសន្យារបស់មេឃំុរូបនេះមិនបានធ្វើទៅតាមគាត់បានសន្យានោះទេ។លោកសុីមទូចដែលជាម្ចាស់ដីបានឲ្យដឹងទៀតថាពួកគាត់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិនេះបានបោះឆ្នោតឲ្យនិងមានតួនាទីជាអ្នកបំរើពលរដ្ឋហើយនោះ។

បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានផ្អឹបពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ចោលអស់រយៈពេលជិត២ខែមកហើយ បន្ទាប់ពីប្ដីប្រពន្ធនេះបានធ្វើរបងលួសពទ្ធ័ផ្ជិតផ្លូវនៅចំណុចជាប់ក្បាលដីរបស់ខ្លួនកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី10ខែ8ឆ្នាំ២០១៧។

 ដោយ÷ សុីដ្ឋា (ខេត្តកណ្តាល) 

IMG-20171128-WA0010

IMG-20171128-WA0009

Facebook Comments
Loading...