ថ្ងៃនេះ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៤៤៦នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន១៣០នាក់ ចំនួនអ្នកស្លាប់កើនដល់៥៩នាក់

0
616

ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃនេះ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៤៤៦នាក់ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ៤៤៦នាក់) និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន១៣០នាក់។ យោងតាសេចក្តីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានអោយដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៤៤៦នាក់ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ៤៤៦នាក់) និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន១៣០នាក់។ សូមបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារ វីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន៥៩នាក់ , រកឃើញអ្នកមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន៨១៩៣នាក់ , ជាសះស្បើយ ចំនួន២៩២៤នាក់, កំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួន៥២០៤នាក់៕

Facebook Comments
Loading...